O książce

Pierwszy w Polsce kompletny przewodnik po kontrowersyjnym temacie etycznych postaw w modzie.

 

Autorka, Magdalena Płonka, wyczerpująco przedstawia konsekwencje codziennych wyborów  zwykłych ludzi. Nie każdy jest bowiem świadomy, że ubrania, które kupuje, mają bezpośredni wpływ na przestrzeganie praw człowieka, sytuację zwierząt, a także globalne zmiany klimatyczne. Książka nie tylko pozwala tę świadomość uzyskać, ale także daje odpowiedź jak dokonywać odpowiedzialnych i najlepszych wyborów dla nas i otaczającego nas świata.

W pierwszym rozdziale, autorka docieka źródeł współczesnego konsumpcjonizmu, wywodząc go z XVII-wiecznego humanizmu. Poddaje także analizie zjawiska ekonomiczne zglobalizowanej gospodarki, jak shipping i cocooning oraz ich ogólny wpływ na gospodarkę. Jako propozycję rozwiązania współczesnych problemów natury etycznej w branży odzieżowej, przybliża się koncepcję Corporate Social Responsibility.

Kolejna cześć książki dotyczy praw człowieka. Czytelnik dowiaduje się o rzeczywistym statusie praw pracowniczych  w fabrykach produkujących tekstylia i nagminnym łamaniu praw człowieka przez globalne marki i ich podwykonawców. Tekst pokazuje, że BHP jest dla nich często obcym pojęciem, przez co dochodzi do regularnych nadużyć  i tragedii – od nieodpłatnych nadgodzin, przez prześladowania aktywistów po katastrofalne pożary w zakładach pracy. Osoby akapit poświęcono meksykańskim maquiladoras, specjalnie wydzielonym strefom ekonomicznym wzdłuż granicy z USA, które negatywnie zamieniły życie lokalnych społeczności. W podsumowaniu poznajemy znaczenie solidarności pracowniczej wobec wyzysku, czyli działania związków zawodowych.

Rozdział trzeci skupia się na wzajemnych powiązaniach mody i ekologii. W pierwszej części, krytyce zostaje poddana produkcja bawełny, jako wyjątkowo szkodliwa dla środowiska. Omówiono tu m.in. problem zużycia wody, śladu węglowego oraz wpływu stosowanych chemikaliów na zdrowie końcowego odbiorcy. Część druga dotyczy alternatywy wobec konwencjonalnych metod produkcji, a mianowicie bawełny organicznej i wytwórczości lokalnej. Przybliżony zostaje również innowacyjny temat fabryk ekologicznych, które, choć wymagają większych nakładów finansowych, przynoszą długofalowe korzyści dla właścicieli i środowiska.

W następnej sekcji książki, autorzy opisują związki przemysłu odzieżowego z wykorzystywaniem zwierząt. Poznajemy tu niechlubne tajniki produkcji ubrań z wełny, futer oraz skór egzotycznych, a także wpływ ich wytwarzania na środowisko naturalne. Dowiadujemy się jakie są stylowe i ekologiczne alternatywy wobec odzieży ze zwierzęcych skór, a także jak przeciwdziałać nadużyciom od strony prawnej.

Autorka nie kryje, że jej celem nie jest surowy opis, lecz promowanie pozytywnych postaw w branży odzieżowej i świecie mody. Czytelnik opracowania znajdzie w nim nie tylko fakty, ale również osobiste komentarze do dzisiejszej sytuacji na rynku mody, poparte bogatym doświadczeniem zawodowym. Dlatego ostatni rozdział to próba odpowiedzi na pytanie, jakie działania można podjąć w celu zmiany obecnej sytuacji. Wśród propozycji wymieniona zostaje istotna rola certyfikatów oraz edukacji młodych pokoleń. Osobny fragment przybliża zjawisko greenwashingu, czyli tzw. „zielonego marketingu”.

Wszystkie dociekania zostały bogato udokumentowane statystykami i raportami prestiżowych organizacji bądź instytucji międzynarodowych. Opisom towarzyszą tabele, wykresy, a także fotografie, pozwalające lepiej zwizualizować omawiane zagadnienia.

Książka otrzymała poparcie niżej wymienionych osób:

 

Już nie można udawać, że się nie wie. Nie można też ukrywać, że fast fashion to
największy truciciel planety i największy wyzyskiwacz trzeciego świata. Ta książka
to dokument, który odsłania mroczne kulisy globalnego przemysłu tekstylnego.
Przeczytaj, zanim kupisz następny sweter.
Joanna Bojańczyk, dziennikarka

(…)The book asks future designers to change unethical practices in sweat shops, manufacturing, and production. It is an important book for business students and professionals alike.
Elaine E. Englehardt, Distinguished Professor of Ethics, Utah Valley University

Klarowny podręcznik, który w merytoryczny sposób poszerza wiedzę z zakresu etyki w modzie. To lektura obowiązkowa dla całej branży i entuzjastów mody.
Mariusz Przybylski, projektant mody

To istotne jakich wyborów konsumenckich dokonujemy, a takiej mody, jaka została zaprezentowana w tej książce, nie znamy. Mam nadzieję, że publikacja dotrze do wielu czytelników.
Magdalena Różczka, aktorka

Historia mody to historia okrucieństwa (…) wobec nas wszystkich. O tym właśnie jest ta
nieprzyjemna, ale bardzo potrzebna książka, która jest jedną z pierwszych pozycji o etyce w modzie. To lektura obowiązkowa nie tylko przed wyjściem na kolejny bezmyślny shopping.
Michał Zaczyński, dziennikarz mody

The book was released in March 2013. It is distributed all over Poland in main bookshops and science institutions.

It was published by em pe studio design Sp z o.o., for International School of Costume and Fashion Design- MSKPU.
The book size is 17cm x 22.5 and it is printed on eco paper.

The price of “Ethics in fashion …” is 59,-zł (14 Euro)