15 maja Magdalena Płonka przeprowadziła wykład specjalny dla studentów warszawskiej SGH podczas SKN Zrównoważonego Rozwoju SGH.

15 maja Magdalena Płonka przeprowadziła wykład specjalny dla studentów warszawskiej SGH podczas SKN Zrównoważonego Rozwoju SGH.

Magda Płonka SGH

SGH SGH 2