15 maja Magdalena Płonka przeprowadziła wykład specjalny dla studentów

15 maja Magdalena Płonka przeprowadziła wykład specjalny dla studentów warszawskiej SGH podczas SKN Zrównoważonego Rozwoju SGH.