Etyka w modzie – książka

W pierwszym rozdziale „Etyka w modzie”, autorka docieka źródeł współczesnego konsumpcjonizmu, wywodząc go z XVII-wiecznego humanizmu. Poddaje także analizie zjawiska ekonomiczne zglobalizowanej gospodarki, jak shipping i cocooning oraz ich ogólny wpływ na gospodarkę. Jako propozycję rozwiązania współczesnych problemów natury etycznej w branży odzieżowej, dr Płonka przybliża się koncepcję Corporate Social Responsibility zarówno profesjonalistom, jak i zwykłym konsumentom poszukującym informacji na temat zrównoważonej mody.

Kolejna cześć książki dotyczy etyki pracy oraz praw człowieka. Czytelnik dowiaduje się o rzeczywistym statusie praw pracowniczych w fabrykach produkujących tekstylia oraz ich nagminnym łamaniu przez globalne marki i ich podwykonawców. Tekst pokazuje, że BHP jest dla nich często obcym pojęciem, przez co dochodzi do regularnych nadużyć  i tragedii – od nieodpłatnych nadgodzin, przez prześladowania aktywistów, po katastrofalne pożary w zakładach pracy. Osobny akapit poświęcono meksykańskim maquiladoras, specjalnie wydzielonym strefom ekonomicznym wzdłuż granicy z USA, które negatywnie zmieniły życie lokalnych społeczności. W podsumowaniu poznajemy znaczenie solidarności pracowniczej wobec wyzysku, czyli działania związków zawodowych.

Rozdział trzeci skupia się na wzajemnych powiązaniach mody i ekologii. W pierwszej części, krytyce zostaje poddana produkcja bawełny, jako wyjątkowo szkodliwa dla środowiska. Omówiono tu m.in. problem zużycia wody, śladu węglowego oraz wpływu stosowanych chemikaliów na zdrowie końcowego odbiorcy. Część druga dotyczy alternatywy wobec konwencjonalnych metod produkcji, a mianowicie bawełny organicznej i wytwórczości lokalnej. Przybliżony zostaje również innowacyjny temat fabryk ekologicznych, które, choć wymagają większych nakładów finansowych, przynoszą długofalowe korzyści dla właścicieli i środowiska.

W następnej sekcji książki, dr Płonka opisuje najbardziej kontrowersyjne kwestie w kontekście etyki w modzie- związki przemysłu odzieżowego z wykorzystywaniem zwierząt. Poznajemy tu niechlubne tajniki produkcji ubrań z wełny, futer oraz skór egzotycznych, a także wpływ ich wytwarzania na środowisko naturalne. Dowiadujemy się jakie są stylowe i ekologiczne alternatywy wobec odzieży ze zwierzęcych skór, a także jak przeciwdziałać nadużyciom od strony prawnej.

Autorka nie kryje, że jej celem nie jest surowy opis, lecz promowanie pozytywnych i etycznych postaw w branży odzieżowej. Czytelnik opracowania znajdzie w nim nie tylko fakty, ale również osobiste komentarze do dzisiejszej sytuacji na rynku mody, poparte bogatym doświadczeniem zawodowym badaczki. Dlatego ostatni rozdział to próba odpowiedzi na pytanie, jakie działania można podjąć w celu zmiany obecnej sytuacji. Wśród propozycji wymieniona zostaje istotna rola certyfikatów oraz edukacji młodych pokoleń, w tym projektantów ubioru. Osobny fragment przybliża zjawisko greenwashingu, czyli tzw. „zielonego marketingu”, jako także kluczowego dla zrozumienia oraz odróżnienia prawdziwej strategii CSR,od zwykłej reklamy, wykorzystującej pro-etyczne oraz pro-ekologiczne hasła.

Wszystkie dociekania zostały bogato udokumentowane statystykami i raportami prestiżowych organizacji bądź instytucji międzynarodowych. Opisom towarzyszą tabele, wykresy, a także fotografie, pozwalające lepiej zwizualizować omawiane zagadnienia.

Książka otrzymała poparcie niżej wymienionych osób